Optimism Works

Het kan behoorlijk slecht voor je humeur zijn, als je de grote problemen van vandaag in ogenschouw neemt. Klimaatverandering, energietransitie en sociale solidariteit om maar wat thema’s te noemen. Zaken waar we zelf eigenlijk zo weinig invloed op hebben. Complex en schijnbaar onoplosbaar.

Totdat ik in de Volkskrant las over Panorama Nederland. Het College van Rijksadviseurs (ik wist eerlijk gezegd niet dat dat bestond) schetst een weids panorama: een toekomstbeeld voor grote maatschappelijke vraagstukken met mogelijkheden en oplossingsrichtingen. ‘Een verlangen naar verandering’ willen ze ermee oproepen. Nederland kan er fantastisch uitzien. Dat vraagt wel veel kennis, kunde en creativiteit, maar dat hebben we in Nederland eigenlijk allemaal in huis.

Het artikel had een groot effect op mijn humeur. Moedeloosheid en pessimisme maakten plaats voor optimisme. Het bracht een perspectief van mogelijkheden en kansen. De overtuiging dat het wel haalbaar is. En ook al is de weg ernaartoe nog onzeker, het vertrouwen is er dat we die weg stap voor stap gaan vinden.

Dat is de kracht van optimisme. Teweeggebracht door een waardevol perspectief en betekenisvolle doelen. En dat werkt ook bij minder grote problemen. De dagelijkse realiteit is dat iedere organisatie, ieder team, iedere medewerker te maken heeft met zaken die bepaald nog niet perfect zijn en die hij of zij graag wil veranderen. Dat kan van alles zijn, minder fouten maken, beter samenwerken, je klanten beter begrijpen. Werken aan gemeenschappelijke en betekenisvolle doelen, maar ook in staat zijn om daar zelf daadwerkelijk aan bij te dragen. Veelal vraagt dit om verandering in gedrag, en dat is niet altijd eenvoudig.

Doelen stellen en perspectief creëren is één ding, de weg vinden naar het waarmaken hiervan is een reis die vaak net anders verloopt dan je van tevoren bedenkt. Daarom is het zo belangrijk om die weg te kunnen vinden, om zelf te organiseren hoe je bouwt aan verbeteringen.

Voor Chimp Company is de werking van optimisme een belangrijke waarde. En accepteren dat er imperfectie kan zijn, geeft meer ruimte om de beloftes van veranderingen en verbeteringen te zien en te benutten, om stap voor stap doelen te halen. Zodoende helpen we organisaties bij het transformeren naar zichzelf continu verbeterende organisaties.

Nieuwsgierig? Kijk op onze website www.chimpcompany.com