In quarantaine? Tijd voor 5S!

De wereld vertraagt en probeert een nieuw evenwicht te vinden. Nu je noodgedwongen wat gas terug neemt, kun je mooi een 5 S actie uitvoeren.

Waar staat 5 S ook alweer voor?

Het is een praktische aanpak uit de lean werkwijze om je werkplek goed te organiseren en georganiseerd te houden. Dat kan zijn een digitale of een fysieke werkplek, en meestal is het een mix van beide.

Wat is het doel van 5 S?

De belangrijkste redenen om 5 S toe te passen:

  • je herkent fouten snel
  • verspillingen worden goed zichtbaar
  • het maakt je productiever

Een werkplek 5 S maken is dan ook een voorwaarde voor verdere standaardisatie, van bijvoorbeeld het proces (ook een belangrijk lean principe).

Wat zijn de onderdelen van 5S?

Sorteren: kijk eens op je werkplek of op je digitale werkplek wat er allemaal staat of ligt. Heb je dat allemaal nodig? Kunnen er dingen weg?

Schoonmaken: Letterlijk. Maak je werkplek schoon,  je toetsenbord, je monitor, je startmenu, etc.

Schikken: Deel je werkplek op een logische manier in. Geldt ook voor je pc. Maak een logische directorystructuur of een logische mappenstructuur in je mail.

Standaardiseren: maak afspraken met je collega’s voor een logische indeling van de gemeenschappelijke schijf.

Standhouden: check elke week of je je aan de structuur houdt en bespreek dit ook elke week met je collega’s. Houdt op regelmatige basis een S5 audit.

Zo kun je met een schone lei beginnen als het voorjaar komt!

Heb je nog andere tips om de quarantaine door te komen? Laat het hieronder weten.